Vandhundene Lemvig

Ekstraordinær generalforsamling i Vandhundene Lemvig.

Da vi på den ordinære generalforsamling onsdag den 30/3 2022, ikke fik valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen, indkalder vi hermed til ekstraordinær generalforsamling. Hvor, Lemvig Idræts- og Kulturcenter, torsdag den 21. april 2022 kl. 17:00.

Vi starter med et kort informationsmøde, hvor vi vil være vært ved en kop kaffe/the.

Medlemmer over 18 år og forælder til medlemmer under 18 år. Mød op og vær med til at sikre Vandhundene Lemvig også fremadrettet vil kunne tilbyde svømning.

Hvis der ikke findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer, kan vi risikere, at Vandhundene Lemvig må lukke.

Efter informationsmødet vil den ekstraordinære generalforsamling blive afholdt med følgende dagsorden,

1 – Valg af dirigent og referent.
2 – Valg til bestyrelsen.
3 – Eventuelt

På bestyrelsen vegne
Kim Boel

Se hold og tilmelding nedenfor
Børn begynder, børn øvede og junior starter den 20 januar 2022.
Babysvømning og gigt holdet starter den 20 januar 2022.

Aqua Fitness tirsdage: Starter den 18 januar 2022. (Ingen fredagshold)

Alle hold: Sæsonen er 14 gange. Ingen træning i skoleferie.

Tilmelding og betaling:
Når du har tilmeldt dig, så får du en mail med medlemsnummer. Der betales med en bankoverførsel til regnr. 7730 Konto 1610190.

Bank oplysningerne står også i mailen. Husk at oplyse medlemsnummer når du betaler. 🙂